Młotek brukarski Guma wulkanizowana z obuchem

91161-91162. Młotek brukarski Guma wulkanizowana z obuchem

Młotek brukarski Guma wulkanizowana z obuchem, kwadratowa , 100x100 mm

1500 g.46,40 zł